Kerkdiensten

Op Ridderkerk, Bethelkerk – Kerktijden.nl kunt u de kerktijden vinden. De diensten hebben een vaste liturgie.

  • Voorafgaand aan de dienst speelt de organist op het kerkorgel.
  • Wanneer de kerkenraad binnen is gekomen vindt een stil gebed plaats.
  • De voorganger groet en zegent de gemeente.
  • Vervolgens zingen we samen een Psalm, wordt de wet (10 geboden, ‘s ochtends) of de geloofsbelijdenis (’s middags) voorgelezen, gevolgd door een gedeelte uit de Bijbel.
  • Na een gebed zingen we opnieuw een Psalm, waarna de prediking begint.
  • Tijdens de preek zingen we opnieuw een Psalm.
  • Daarna wordt de dienst beëindigd met gebed, mededelingen en een Psalm.
  • Na de zegen van de voorganger, verlaat de kerkenraad en daarna de gemeente de kerk.

Liturgie

Ochtenddienst zondag
Psalm 118 : 1 en 12
Handelingen 2 : 1 - 13 & 29 - 36
Psalm 111 : 1, 2 en 4
Psalm 27 : 3
Psalm 32 : 3
Middagdienst zondag
Psalm 105 : 2 en 24
Handelingen 2 : 37 - 47
Psalm 51 : 6 en 7
Psalm 27 : 7
Psalm 133 : 1 en 3
Tweede Pinksterdag
Psalm 135 : 3 en 8
2 Timotheüs 1
Psalm 119 : 5, 53 en 67
Psalm 25 : 2 en 6
Psalm 143 : 10
Psalm 103 : 9

Kerkdiensten