Kerkdiensten

Op Ridderkerk, Bethelkerk – Kerktijden.nl kunt u de kerktijden vinden. De diensten hebben een vaste liturgie.

  • Voorafgaand aan de dienst speelt de organist op het kerkorgel.
  • Wanneer de kerkenraad binnen is gekomen vindt een stil gebed plaats.
  • De voorganger groet en zegent de gemeente.
  • Vervolgens zingen we samen een Psalm, wordt de wet (10 geboden, ‘s ochtends) of de geloofsbelijdenis (’s middags) voorgelezen, gevolgd door een gedeelte uit de Bijbel.
  • Na een gebed zingen we opnieuw een Psalm, waarna de prediking begint.
  • Tijdens de preek zingen we opnieuw een Psalm.
  • Daarna wordt de dienst beëindigd met gebed, mededelingen en een Psalm.
  • Na de zegen van de voorganger, verlaat de kerkenraad en daarna de gemeente de kerk.

Liturgie

Ochtenddienst
Psalm 39 : 3 en 5
Spreuken 8 : 22 - 36
Psalm 89 : 4, 9 en 12
Psalm 2 : 4
Psalm 25 : 3
Middagdienst
Psalm 79 : 6
Jeremia 30 : 1 - 19
Psalm 137 : 1 en 2
Psalm 60 : 1
Psalm 130 : 4

Kerkdiensten