Kerkdiensten

Op Ridderkerk, Bethelkerk – Kerktijden.nl kunt u de kerktijden vinden. De diensten hebben een vaste liturgie.

  • Voorafgaand aan de dienst speelt de organist op het kerkorgel.
  • Wanneer de kerkenraad binnen is gekomen vindt een stil gebed plaats.
  • De voorganger groet en zegent de gemeente.
  • Vervolgens zingen we samen een Psalm, wordt de wet (10 geboden, ‘s ochtends) of de geloofsbelijdenis (’s middags) voorgelezen, gevolgd door een gedeelte uit de Bijbel.
  • Na een gebed zingen we opnieuw een Psalm, waarna de prediking begint.
  • Tijdens de preek zingen we opnieuw een Psalm.
  • Daarna wordt de dienst beëindigd met gebed, mededelingen en een Psalm.
  • Na de zegen van de voorganger, verlaat de kerkenraad en daarna de gemeente de kerk.

Liturgie

Ochtenddienst
Psalm 35 : 1
Ezechiël 37 : 15 - 28
Psalm 61 : 1, 5 en 6
Psalm 80 : 1 en 11
Psalm 116
Psalm 126 : 2
Middagdienst
Psalm 124 : 1 en 3
1 Petrus 2 : 1 - 17
Psalm 132 : 9, 10 en 12
Psalm 68 : 14
Psalm 103 : 11
Zondag 52

Kerkdiensten