Kerkdiensten

Op Ridderkerk, Bethelkerk – Kerktijden.nl kunt u de kerktijden vinden. De diensten hebben een vaste liturgie.

  • Voorafgaand aan de dienst speelt de organist op het kerkorgel.
  • Wanneer de kerkenraad binnen is gekomen vindt een stil gebed plaats.
  • De voorganger groet en zegent de gemeente.
  • Vervolgens zingen we samen een Psalm, wordt de wet (10 geboden, ‘s ochtends) of de geloofsbelijdenis (’s middags) voorgelezen, gevolgd door een gedeelte uit de Bijbel.
  • Na een gebed zingen we opnieuw een Psalm, waarna de prediking begint.
  • Tijdens de preek zingen we opnieuw een Psalm.
  • Daarna wordt de dienst beëindigd met gebed, mededelingen en een Psalm.
  • Na de zegen van de voorganger, verlaat de kerkenraad en daarna de gemeente de kerk.

Liturgie

Ochtenddienst
Psalm 68 : 14 en 17
Jozua 6 : 6 - 20
Psalm 33 : 8 en 9
Psalm 119 : 25
Psalm 29 : 6
Middagdienst
Psalm 123 : 1
Lukas 18 : 35 - 43
Psalm 130 : 1 en 4
Psalm 146 : 6 en 8
Psalm 32 : 1 en 6

Kerkdiensten