Kerkdiensten

Op Ridderkerk, Bethelkerk – Kerktijden.nl kunt u de kerktijden vinden. De diensten hebben een vaste liturgie.

  • Voorafgaand aan de dienst speelt de organist op het kerkorgel.
  • Wanneer de kerkenraad binnen is gekomen vindt een stil gebed plaats.
  • De voorganger groet en zegent de gemeente.
  • Vervolgens zingen we samen een Psalm, wordt de wet (10 geboden, ‘s ochtends) of de geloofsbelijdenis (’s middags) voorgelezen, gevolgd door een gedeelte uit de Bijbel.
  • Na een gebed zingen we opnieuw een Psalm, waarna de prediking begint.
  • Tijdens de preek zingen we opnieuw een Psalm.
  • Daarna wordt de dienst beëindigd met gebed, mededelingen en een Psalm.
  • Na de zegen van de voorganger, verlaat de kerkenraad en daarna de gemeente de kerk.

Liturgie

Ochtenddienst
Psalm 84 :1
Exodus 33 : 7 - 23
Psalm 116 : 2, 3, 9 en 10
Psalm 25 : 4 en 7
Psalm 89 : 7
Middagdienst
De tien geboden des HEEREN : 1 en 2
Efeze 2 : 11 - 22
Psalm 135 : 2, 3 en 8
Psalm 51 : 2
De tien geboden des Heeren : 9
Zondag 34

Kerkdiensten