Wat horen wij in de kerk?

De Gereformeerde Gemeente te Ridderkerk maakt deel uit van een Nederlands kerkverband met ongeveer 150 gemeenten verspreid over ons land.

De kerkdienst is een eredienst, bedoeld om God, de Schepper van hemel en aarde te eren.  In de Bijbel maakt God Zich bekend, Wie Hij is en wat Hij doet. Ook leren we uit de Bijbel wie wij zijn: mensen die wel goed geschapen zijn, er was vrede tussen God en de mens. Maar nu willen we God niet meer dienen en zondigen we elke dag. Daarom is er zoveel nood op de aarde. Maar God wijst in de Bijbel aan hoe we verlost kunnen worden van de zonden en Hem weer kunnen eren. Hij zond Zijn Zoon, de Heere Jezus Christus van de hemel naar de aarde (Kerstfeest) om te lijden en te sterven (Goede Vrijdag), om te betalen voor de zonden. Hij is ook opgestaan (Pasen), naar de hemel teruggegaan (Hemelvaart) en heeft de Heilige Geest uitgestort (Pinksteren). De Heilige Geest leert zondaren geloven in de Heere Jezus. Dan is er weer vrede met God en is een zondaar zalig.

Elke kerkdienst wordt verkondigd dat we zalig moeten en kunnen worden, zodat we in dit leven en na onze dood eeuwig in de hemel, God mogen eren.